Sinds 1 januari 2000 is de beëdiging en titelbescherming van de taxateurs vervallen. Voor de consument betekent dit dat de herkenbaarheid wat betreft vakbekwaamheid en deskundigheid van taxateurs niet langer bestaat.  Om deze essentiële criteria voor de consument weer zichtbaar te maken is in 2004 de Stichting VRT – Verenigd Register van Taxateurs opgericht, specifiek voor taxateurs die zich bezighouden met taxaties voor verzekeringsdoeleinden.  Taxateurs kunnen zich laten inschrijven in het door de Stichting bijgehouden Register, uiteraard eerst nadat een onafhankelijke commissie heeft getoetst of de taxateur aan de toelatingscriteria voldoet.

De Stichting VRT stelt zich ten doel door middel van het regelmatig organiseren van workshops en seminars, de vakbekwaamheid, 
deskundigheid en integriteit van taxateurs te bevorderen en in stand te houden.

Onze experts zijn aangesloten bij Stichting Verenigd Register van Taxateurs (VRT). 

Voor meer informatie over Stichting VRT verwijzen wij u naar http://www.taxateurs-vrt.nl

expertise260x140 logo fehac logo fehac logo fehac