eXchange is het afwikkelingsplatform van Stichting Schadegarant en Stichting Glasgarant. Dit platform wordt gebruikt voor de dossierafhandeling tussen Schadegarant en Glasgarant verzekeraars, volmachten, tussenpersonen, dealers en herstellers.

De markt verandert snel, nieuwe wensen van onze verzekeraars, meer gevolmachtigd agenten welke via Stichting Schadegarant en Stichting Glasgarant afwikkelen en herstellers welke het liefst vanuit hun eigen backoffice de schaden aan Schadegarant of Glasgarant aanbieden met minder tussenkomst van de telefoon. Al deze wensen zijn in 2008 geïnventariseerd. Het resultaat is de ontwikkeling en bouw van een geheel nieuw afwikkelingsplatform: ‘eXchange’. eXchange heeft per 13 september 2010 SCREEN (Schadegarant) en per 10 oktober 2011 GRIP (Glasgarant) vervangen.

eXchange is hét centrale afwikkelingsplatform waarmee verzekeraars autoschaden én ruitschaden kunnen gaan afwikkelen.

Gebruikers van het nieuwe platform zijn de verzekeraars van Stichting Schadegarant en Stichting Glasgarant, gevolmachtigd agenten, assurantieadviseurs, expertisebureaus, schadeherstellers, ruitherstellers en dealers.

Voor meer informatie over eXchange verwijzen wij u naar http://www.exchange.nl/over-exchange

expertise260x140 logo fehac logo fehac logo fehac