In april 2014 heeft de FEHAC onze manier van rapportage goedgekeurd.

Voor oldtimers is taxatie aan te bevelen, omdat het voertuig anders als oud ijzer gezien kan worden met een beperkte kiloprijs. Bij een taxatie bepaalt een onafhankelijke expert de waarde van het voertuig. Met het taxatierapport ligt de waarde van het voertuig vast, als er door een ongeluk schade ontstaat.

FEHAC kent sinds juni 2007 een erkenningsregeling voor taxatierapporten van zowel merkenclubs aangesloten bij de FEHAC als van de rapporten van onafhankelijke taxateurs. Hierbij gaat het om minimale eisen aan de inhoud van het rapport: zowel wat de tekst betreft als om de foto’s van het getaxeerde voertuig in het rapport. De deskundigheid van zowel onafhankelijke taxateurs als die van de deskundigen uit de voertuigclubs wordt eveneens getoetst: erkenning van rapporten geldt voor een periode van vijf jaar.

Taxatierapporten met het predicaat ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ zijn opgesteld door ter zake deskundige taxateurs en kennen een standaardinhoud die alle noodzakelijke aspecten van een visuele inspectie van een voertuig raken. Met een ‘FEHAC goedgekeurd taxatierapport’ in handen kunnen verzekeraars, klassieke voertuigeigenaren en andere belanghebbenden er van uitgaan dat het om een kwalitatief goed rapport gaat.

Voor meer informatie over FEHAC verwijzen wij u naar http://www.fehac.nl

expertise260x140 logo fehac logo fehac logo fehac