De samenleving verandert in een razendsnel tempo en stelt steeds hogere eisen aan de dienstverlening van bedrijven. Ook van schade-experts en risicodeskundigen vraagt dit dat zij hun dienstverlening op een kwalitatief hoogwaardig niveau houden.

Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, initieert en bewaakt dat door middel van het Register. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschrevenen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit.

Onze experts zijn aangesloten bij het Nederlanse Instituut van Register Experts (NIVRE). 

Voor meer informatie over NIVRE verwijzen wij u naar http://www.nivre.nl

expertise260x140 logo fehac logo fehac logo fehac